64 % van de Nederlandse werknemers is ontevreden met zijn leidinggevende, blijkt uit een onderzoek van carrièresite Monsterboard onder 500 Nederlandse respondenten. Uit een onderzoek dat de Rijksuniversiteit Groningen in 2015 onder Nederlandse bazen en werknemers hield, bleek dat 11 procent van de werknemers in Nederland een leidinggevende heeft die zich onbehoorlijk gedraagt. Onder ‘onbehoorlijk gedrag’ valt in dit geval liegen, schelden, bekritiseren, of in het openbaar kleineren van werknemers. Zelfoverschatting en minachting voor anderen zijn, volgens dit onderzoek, de belangrijkste oorzaken van het gedrag.

In een artikel in NRC, met als kop ‘Doodsbang voor de baas’, beschrijft Anne Corré hoe je als medewerker het best kunt reageren: Tegengas geven, je tanden laten zien! In haar artikel komen ook andere, minder effectieve, reactiepatronen aan bod zoals ontlopen, jezelf terugtrekken of juist extra je best doen om de baas gunstig te stemmen. Volgens Marius van Dijke, professor gedragsethiek aan de Rotterdam School of Management, wordt er een grens overschreden wanneer een leidinggevende onethisch gedrag vertoont. Hij stelt in zijn huidige onderzoek de vraag: “Hoe kun je wél constructief met een nare baas omgaan?” Het voorlopige resultaat: „Niet automatisch op negatieve emoties bouwen, een stap terug nemen en de zaak eens rustig in perspectief zetten.” ‘Emotieregulatie’, wordt dat volgens van Dijke genoemd.

communicatie

In de trainingen Assertief Communiceren en Persoonlijke Effectiviteit, maar ook in de training Leidinggeven, gaan wij er bij THFC vanuit dat assertief gedrag doorgaans leidt tot een betere relatie tussen medewerkers onderling en tussen medewerkers en hun leidinggevende. Opkomen voor jezelf met respect voor anderen. Emotieregulatie speelt daarbij een belangrijke rol. Niet je emoties beheersen, maar ze beheren. Niet reageren vanuit (on)macht, maar vanuit kracht. Uit je slachtofferrol stappen. In de praktijk blijt dan dat zelfs de moeilijkste baas zo zijn redenen heeft voor zijn lastige gedrag. En als dat op een constructieve manier besproken wordt, is er vaak een positieve verandering te zien. Probeer je eens in de schoenen van je leidinggevende te verplaatsen: wat drijft hem, welke verwachtingen heeft hij van de medewerkers, waar loopt deze persoon dagelijks tegenaan, welke frustraties neemt hij mee naar huis? Welke verwachtingen heeft de organisatie van jouw leidinggevende? Uiteindelijk is het de baas zelf die zijn gedrag kan veranderen. Je kunt als medewerker echter wel een zetje in de goede richting geven. Niets doen is geen optie!

Lees hier het hele artikel artikel

Assertiever worden? Bekijk ook onze Training assertiviteit.

Share This