Stress op de werkvloer is beroepsziekte nummer 1. Meer dan een miljoen mensen loopt jaarlijks het risico op een burn-out en andere aan het werk gerelateerde psychische ziektes. Dat kan duizend-en-een oorzaken hebben en zich manifesteren in even zoveel symptomen. Maar de mensen die er mee te maken krijgen, hebben één ding gemeen: als ze er eerder over hadden gesproken met hun omgeving, thuis en op het werk, dan was het waarschijnlijk nooit zo ver gekomen. Daarom is het belangrijk om werkstress bespreekbaar te maken.

Week van de werkstress

Van 12 tot en met 15 november 2018 wordt voor de vijfde keer de “Week van de Werkstress” gehouden. De afgelopen jaren is veel aandacht besteed aan het herkennen van de symptomen van werkstress en wat de gevolgen zijn van werkstress. Dit jaar ligt de focus op stresspreventie en het vergroten van werkplezier. Er is een reeks aan activiteiten gepland en de organisatie daagt iedereen uit om (weer) mee te doen en om aan te sluiten bij de Week van de Werkstress.

Werkstress op de agenda

Doel is dat in de actieweek zo veel mogelijk organisaties met hun medewerkers preventie van werkstress op de agenda te zetten door plezier op de werkvloer centraal te stellen. Hoe ga jij preventie van werkstress in jouw organisatie op de agenda zetten? Hoe kom je te weten welke ideeën individuele medewerkers hebben om werkstress te voorkomen? Hoe maak jij de omslag van werkstress naar werkplezier?

Werkdruk bespreekbaar maken

Als leidinggevende of eigenaar van een bedrijf kun je eenvoudig zelf acties ondernemen. Door alleen al over werkdruk te praten in individuele gesprekken en in een teamoverleg maak je het bespreekbaar. Zo komen knelpunten ook eerder boven water. Heldere doelstellingen helpen medewerkers om keuzes te maken en prioriteiten te stellen. Bespreek daarom regelmatig de bedrijfs- en afdelingsdoelstellingen met je medewerkers. Daardoor vergroot ook de betrokkenheid en het gevoel van autonomie bij mensen. En betrokkenheid en autonomie zijn belangrijke ingrediënten van werkplezier.

Duidelijk Communiceren

Helder communiceren en duidelijke instructies en opdrachten geven, zorgt ervoor dat medewerkers weten wat er van hen verwacht wordt. Zo voorkom je onduidelijkheid en ongerustheid over taken en verwachtingen. Door medewerkers bij het opstellen van planningen, roosters en werkverdeling te betrekken, signaleer en voorkom je in een vroegtijdig stadium knelpunten.

Maak zo nodig aan het begin van de week samen met je medewerkers een haalbare planning. Dat geeft overzicht en rust. Een juiste balans tussen de hoeveelheid werk en de capaciteit van medewerkers vermindert de werkdruk.

Capaciteit en capaciteiten

Neem naast de capaciteit ook de capaciteiten van medewerkers serieus. Hoe staat het met de vakbekwaamheid en deskundigheid? Is er voldoende ruimte voor opleiding en training? Voldoende skills en kennis zijn de basis voor het nodige zelfvertrouwen van elke medewerker.

Voorbeeldfunctie

Geef zelf het goede voorbeeld en neem echt pauzes. Eet je brood niet aan het bureau terwijl je nog wat mails doorneemt, maar ga in de kantine of pauzeruimte zitten en neem tijd voor een ontspannen maaltijd. Een lekkere wandeling tussen de middag is trouwens ook niet verkeerd. Zo laat je medewerkers zien dat goede pauzes normaal zijn in de organisatie.

Werk privé balans

Als je geregeld praat over privéomstandigheden, zoals mantelzorg of zorg voor kinderen, en hier rekening mee houdt, voorkom je overbelasting. Aandacht voor de werk privé balans is essentieel voor een gezond werkklimaat.
Maak duidelijk dat overwerken niet de norm is door zelf niet ‘s avonds laat of in het weekend mails te versturen of te beantwoorden. Maak duidelijke afspraken over grenzen aan bereikbaarheid.

Sluit aan bij de Week van de Werkstress 2018!

Als jouw organisatie mee wil doen, meld je dan aan via info@werkstress2018.nl. Je ontvangt dan een digitale toolkit met logo’s, banners, inspirerende voorbeelden en werkvormen om zelf mee aan de slag te gaan. Daarnaast kun je op de website www.duurzameinzetbaarheid.nl laten weten wat jullie plannen zijn. Sluit aan bij de Week van de Werkstress 2018, dan zorgen we samen voor meer werkplezier!

6 tips voor een gezond werkklimaat:

1. Aandacht voor loopbaan
2. Voldoende autonomie
3. Focus op successen
4. Fysieke en mentale veiligheid
5. Werk en privé in balans
6. Verander met mate

Eerste sessie Energetische Coaching cadeau!

THFC doet ook dit jaar weer mee aan de Week van de Werkstress.

Bij preventie van stressklachten of bijna burn-out biedt onze Energetische Coaching uitkomst. Blokkades opheffen, energiebalans herstellen en je herstellend vermogen vergroten. Je kunt je werk beter aan, slaapt beter, voelt je vitaler en vol levenslust. In de Week van de Werkstress van 12 tot 15 november krijg je van ons de eerste sessie cadeau. Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie of voor het maken van een afspraak!

Meer informatie?

Mail of bel gerust! Intakegesprekken zijn altijd vrijblijvend

Share This